0
Дронове Mavic

Mavic

Дронове Mini

Mini

DJI FPV

DJI FPV

DJI FPV

Avata

Дронове Phantom

Phantom

Дронове Inspire

Inspire

Серия Osmo

Osmo

Стабилизиращи стойки Ronin

Ronin

Индустриални дронове

Industrial

Дронове Agras

Agras

Роботи RoboMaster

RoboMaster

Застраховки

Застраховки

Магазинът използва бисквитки (cookies) и други технологии с цел по-добра защита на вашите данни при пазаруване.

Приемам

Гаранционни условия на DJI Store Sofia

Условия за признаване на гаранцията :

Продуктите, въз основа на търговско наименование, на кода и на уникалния сериен номер разполагат с гаранция в рамките на срока, посочен за всеки по отделно. Гаранционният срок се изчислява от датата на фактуриране на всеки отделен продукт. Осигуряването на гаранция е безплатно при седалището на доставчика, в работните дни. Връщането в подходящо състояние ще бъде направено чрез ремонт на продукта, в рамките на максимум 30 календарни дни от получаването в сервиза, съгласно със закона. Времето на нефункциониране удължава съответно периода за гаранция и тече от момента на регистрирането в сервиза, докато продуктът е готов за нормално използване и при уведомяване на потребителя за изпращане на продукта.

Правото на потребителя, да се откаже от покупката в рамките на 14 календарни дни от получаването на продукта, в съответствие с наредбата относно защита на потребителите при сключването и изпълнението на договорите от разстояние, се отнася само за продукти, доставени от куриер.

Не се прилага гаранция за дефекти, които произтичат от неспазването на условията за транспорт, съхранение, функциониране, експлоатация и поддържане, неправилно боравене, при сблъсък или удар на продукти, от злополуки, електрически удари, механични, термични, съществуването на висока степен на примеси, навлизане на течни продукти, излагане на огън, неправилна вентилация, небрежност или неправилна употреба на продуктите, прекалено излагане на влага, необичайно прилагане или грешна експлоатация, използването на дефектни устройства или свързващи кабели - електрически или за данни - дефектни, разкъсани, залепени, свързани при късо съединение, интервенции върху продукти, независимо от техния характер от неупълномощени лица в писмен вид от страна на доставчика или промяна на серийните номера от гаранционната карта.

DJI Store Sofia не поема отговорност и гаранция при следните обстоятелства :

  • Дефектирали или повредени, вследствие на неправилно асемблиране/сглобяване от страна на клиента, дрони, компоненти и аксесоари.
  • Дефектирали или повредени дрони, компоненти и аксесоари, поради използването на неправилна акумулаторна батерия.
  • Дефектирали или повредени дрони, компоненти и аксесоари, поради грешка при управлението на продукта.
  • Дефектирали или повредени дрони, компоненти и аксесоари, поради неспазване на инструкциите за употреба.
  • Дефектирали или повредени дрони, компоненти и аксесоари, поради употребата на неоригинални или несъвместими резервни части.
  • Дефектирали или повредени дрони, компоненти и аксесоари, в следствие на природни бедствия, пожари, наводнения, мълнии и токови удари.
  • Дефектирали или повредени дрони, компоненти и аксесоари, в следствие ремонтни дейности и/или интервенции от страна на потребителя, и други неоторизирани лица.

За да е валидна вашата гаранция, задължително е представянето в оригинал на гаранционната карта заедно с фактура за покупка и/или касов бон. Продуктът трябва да е придружен с всички аксесоари, с които е пристигнал.

Гаранцията е невалидна в случай на намиране на следи от храна, течности или чужди тела вътре в продуктите. Продавачът няма да носи отговорност, при повреда на продукта, при загуба на информации или данни, както и за всички щети, които може да понесе купувача в последствие на тези загуби. Рекламацията се предявява устно или писмено. Независимо от търговската гаранция продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно гаранцията по чл. 112 – 115 от ЗЗП.

Не се предлага гаранция в случай, че гаранционните документи не са представени, са били повредени / променени или са нечетливи. Загубата на гаранционната карта може да доведе до загуба на гаранция. Препоръчваме Ви, тя да бъде придружена заедно с оригиналната опаковка, за да се гарантира целостта на продукта при транспортиране. Продуктите без етикети или гаранционни стикери, ще бъдат отказани при отпускане на гаранция.

Гаранцията е валидна на територията на република България.